EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Beograd Vuka Karadžića 10

Tel.: +38111/3027-536
Web: http://www.eurobank.rs
E-mail: office@eurobank.rs

Nakon dve akvizicije (Postbanka & Nacionalna štedionica), Eurobank se danas nalazi među vodećim stranim investitorima i finansijskim institucijama na tržištu Srbije, gde više od 1.200 zaposlenih kroz poslovnu mrežu od 80 ekspozitura i 5 centara za rad sa privredom servisira 500.000 računa fizičkih i pravnih lica.
   

Radno vrijeme:

9-16:30 h

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU