BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Beograd Kraljice Marije 3

Tel.: 011/2020-292
Web: http://www.posted.co.rs
E-mail: razvoj@posted.co.rs

Obogaćena tradicijom, po malo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas sa ponosom možemo istaći da je Banka Poštanska štedionica a.d, Beograd, u isto vreme izrasla u modernu poslovnu Banku, univerzalnog karaktera, ali unikatnog, prepoznatljivog brenda.
   

Radno vrijeme:

9-17h

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU