Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije

81000 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

Tel.: +382 20 241 964
Web: http://www.mup.gov.me/upravapolicije/naslovna
E-mail: uprava@policija.me

Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije

Radno vrijeme:

PON-NED 24/7

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU