Adriana

Adriana

21000 Split Obala Hrvatskog narodnog preporoda 8

Tel.: +38521340000
Web: http://hotel-adriana.com/
E-mail: info@hotel-adriana.hr

Restoran u sklopu hotela

Radno vrijeme:

Nepoznato

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU