Ars Aevi most

71000 Sarajevo Ars Aevi most

Ars Aevi most nalazi se u Sarajevu i premošćava rijeku Miljacku. Spaja istočnu stranu obale sa Vilsonovim šetalištem. Projektirao ga je Renzo Piano, u svojstvu ambasadora dobre volje UNESCO-a.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU