Bakr-babina džamija

71000 Sarajevo Obala Isa-bega Ishakovića

Bakr-babina džamija nalazi se pokraj arheološkog parka At Mejdan u Starom Gradu, na lijevoj obali rijeke Miljacke, nešto malo istočnije od Čumurija mosta. 

Prvobitna džamija na tom mjestu izgrađena je kao dar uglednog sarajevskog trgovca hadži Alije Bakr-babe još 1544. godine, pa je po njemu džamija i dobila ime - Bakr-babina.

Ta građevina, uz koju je bio podignut i mekteb, bila je u to doba jedna od najljepših i najvećih sarajevskih džamija, sa munarom visokom oko 30 metara.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU