Aškenaška sinagoga

71000 Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 59

Aškenaška sinagoga je sinagoga u Sarajevu i treća po veličini u Europi. Izgrađena je 1902. godine. Oblik tog hrama je izgrađen sa kutnim kupolama na visokim tamburima, a presvučen je plitkom pseudomaurskom dekorativnom plastikom.

Nalazi se nedaleko od Latinske ćuprije i Drvenije, na lijevoj obali Miljacke. Izgrađena je po projektu Karla Paržika. U posljednjem ratu 1992./1995. teško je stradala.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU