Arheološki park Siscia "in situ"

44000 Sisak Siscia

Arheološki park Siscia ''in situ'' - ostaci rimske arhitekture: jugozapadni bedem s kulom s kraja 2. - početka 3. st., unutar bedema ostaci horreuma - žitnice, sagrađene početkom 4. st.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU