Bazilika Sv. Kvirina

44000 Sisak Bazilika Sv. Kvirina

Bazilika Sv. Kvirina, posvećena sv. Kvirinu, biskupu mučeniku iz trećeg stoljeća, zaštitniku grada Siska.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU