Beogradska tvrđava

11000 Beograd Beogradska tvrđava

Beogradska tvrđava predstavlja gradsku utvrdu oko koje se razvio današnji Beograd.

Gornji Grad obuhvćta plato nekadašnjeg rimskog kastruma,vizantijskog kastela odnosno Despotovog Grada i artiljerijska proširenja prema kopnu odnosno ka jugu i istoku.

Donji Grad obuhvata Milutinovo Zapadno Podgrađe i Despotovo Podgrađe na obali, artiljerijsko proširenje ka istoku.

U sklopu tvrđave se stalno izvode kako mala arheološka istraživanja,tako i konzervatorski i rekonstrukcioni radovi.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU