Crkva Svetog Nikole

85330 Kotor Ulica 1

Crkva Svetog Nikole je najznačajnija pravoslavna crkva u Kotoru. Nalazi se u sjevernom djelu starog grada. Izgrađena je početkom dvadesetog stoljeća, na temeljima starije građevine koja je stradala u požaru u XIX stoljeću.

U blizini je i crkvena riznica sa bogatim fondom ikona, umetničkih zanata, dokumenata i crkvenih odora. Crkva posjeduje i druge brojne dragocjenosti koje su uglavnom prilagale imućnije kotorske obitelji.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU