Crkva Svetog Luke

85330 Kotor Stari grad

Crkva Svetog Luke, smještena je u Starom gradu na Piazza Greca. Podignuta je za vrijeme vladavine srpske dinastije Nemanjić, krajem XII stoljeća. Do polovine XVII stoljeća crkva Sv.Luke bila je katolički hram, da bi nakon rata sa Turcima postala pravoslavni crkveni objekt.

Crkva svetog LUke je romantičma građevina, i prepoznatljiva je po tome što su se nekada u njoj nalazili i pravoslavni i katolički oltar.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU