Antička nekropola

85310 Budva Stari grad

Prilikom kopanja temelja za izgradnju hotela ”Avala” 1936-1938. godine otkriveno je nekoliko grobova iz helenističkog i rimskog perioda u kojima je pronađen dragocjeni materijal – posebno zlatni i srebrni nakit, razne posude, staklo, keramika, oružje. Istraživanja su nastavljena dvadeset godina kasnije, a naročito poslije zemljotresa 1979. godine.

Nekropola ima dva dijela, stariji koji pripada helenističkom periodu od 4. do 1. vijeka prije nove ere, i noviji koji pripada rimskom periodu, 1. i  2. vijeku nove ere. Ukupno je otkriveno 450 grobova i pretpostavlja se da je nekropola bila u upotrebi više od jednog milenijuma.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU