Crkva Sv. Trojice

85310 Budva Stari grad

Poslije propasti Mletačke republike 1797. godine, na zahtjev pravoslavnih Budvana, uz zalaganje crnogorskog vladike, Austrija je dozvolila izgradnju crkve Svete Trojice koja je završena 1804. godine. Ima zvonik ‘’na preslicu’’ sa tri zvona i kube. Fasada je ukrašena rozetom iznad zapadnih vrata. Ikonostas ove crkve radili su grčki ikonopisci u 19. vijeku i on ima izuzetnu umjetničku vrijednost. Ispred crkve nalazi se grob Stefana Mitrova Ljubiše, pisca i političara, rođenog u Budvi.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU