Crkva Sv. Ivana

85310 Budva Stari grad

Jedna od najstarijih crkava na Primorju, po predanju, sagrađena u 7. vijeku. Bila je katedrala do 1828. godine kada je ukinuta Budvanska biskupija. Katedrala je stradala u zemljotresu 1667. godine, više puta je rekonstruisana, a visoki toranj koji dominira gradom sagrađen je 1867. godine. Uz crkvu je zgrada bivšeg biskupskog dvora. U crkvi je više predmeta umjetničke i kulturno-istorijske vrijednosti, a od starih ikona  izdvaja se ikona Bogorodice sa Hristom, zvana Madona in Punta. Nazivana je još Budvanska gospa i Velika panagija (”Svetica nad svim svetim”). Ona je 1807. godine prenesena iz crkve Santa Marina in punta i smatrana je za svetinju i zaštitnicu čitavog grada i njegovih žitelja, kako od bolesti kuge tako i od napada gusara. Iz crkve je 70-ih godina prošloga vijeka izmješten glavni klasični drveni oltar, a novi oltarni zid – mozaik od muranskog stakla veličine 40 m² – kreirao je je poznati hrvatski slikar Ivo Dulčić.

Površina/Područje: otvori kartu u velikom formatu

GRAD NA DLANUGRAD NA DLANU